ติดต่อวางระบบโทร 096-659-1415 | 096-659-1951

ติดตั้ง Gateway PPPoE+Hotspot

ออกแบบ-ติดตั้งระบบ Hotspot, PPPoE, Loadbalancing ให้กับผู้ให้บริการInternetรายย่อย (ISP) พร้อมระบบบริหารจัดการInternet

VRProService Training#1

อบรม MikroTik MTCNA ให้กับนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนจบ

ติดตั้งและวางระบบ ESXI สำหรับให้บริการ Cloud

ออกแบบและติดตั้งระบบ Cloud Service ให้กับผู้ให้บริการ Software Management พร้อมติดตั้งระบบสำรองข้อมูลขนาดใหญ่

ออกแบบ-ติดตั้งระบบ Network Monitoring

ออกแบบและติดตั้งห้อง Network Operation Centre (NOC) สำหรับตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในพร้อมระบบแจ้งเตือน