ติดต่อวางระบบโทร 096-659-1415 | 096-659-1951

VRProService Training#3

อบรม MikroTik MTCNA เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ประกอบการและสอบใบรับรอง ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ติดตั้งระบบ Call Center

ออกแบบ-ติดตั้งระบบ Call Center ด้วย VOIP ใช้งานร่วมกับZycoo, Elastix และระบบจัดการ CRM เพื่อให้บริการลูกค้าสำหรับ ISP

VRProService Training#4

อบรม MikroTik สำหรับผู้ประกอบการและสำหรับผู้ให้บริการ Hotspot, PPPoE 3วัน ที่ The Zenith Residence Hotel นครราชสีมา

ติดตั้งระบบ Log Management

ติดตั้งและพัฒนาระบบจัดเก็บ Log พร้อม Software กับผู้ให้บริการพร้อมระบบตรวจสอบผู้ใช้รวมทั้งออกแบบ infrastructure บน EXSI