ติดต่อวางระบบโทร 096-659-1415 | 096-659-1951

ติดตั้ง Load balance องค์กร

วางระบบ Load balance เพิ่มความเร็ว Internet โดยใช้อุปกรณ์ MikroTik จำนวน2ตัว ใช้เทคนิค PCCและ Bondingเพิ่มความเร็ว Active-Standby

แก้ไขระบบ Hotspot หอพักกัลยา

แก้ไขและปรับปรุงระบบ Hotspot ภายในและรูปแบบการออกคูปอง บัตรInternet ในการให้บริการ WiFi ในหอพักกัลยาเพลสให้ดีขึ้น

VRProService Training#2

อบรม MikroTik พร้อมสอบ Cert MTCUME ขั้นสูงเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก่อนจบการศึกษา

ดูแลเครื่อง Server รายเดือน

ดูแล,ติดตั้ง,อัพเกรด เครื่อง Server และอัพเกรดระบบ Software, Antivirus ที่ Internet Data Center (IDC)แบบรายเดือน พร้อมส่งรายงานทุกเดือน