ติดต่อวางระบบโทร 096-659-1415 | 096-659-1951

แก้ไข Firewall+Load balance เก่าของลูกค้า

แก้ไขและปรับปรุง Firewall จัดการ Load balance ใหม่ให้รองรับ400+Mbps ด้วยอุปกรณ์ MikroTik รองรับการทำงานของบริษัทลูกค้าและบริษัทในเครือ 200Users Online

ติดตั้ง Load balance 7 WAN

ติดตั้ง Load balance 7 WAN เพิ่มความเร็วการใช้งาน Internet และจัดสรร Routing ใหม่สำหรับเครื่องลูกข่ายและทำ 1:1 NAT ไซต์พระราม9

แก้ไขระบบเครื่องข่ายเก่าของลูกค้า

ติดตั้งและอัพเกรด RouterOS ลงบน Server และจัดสรร QoS, Firewall ให้กับบริษัท(นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) เพื่อรองรับเครื่องลูกข่ายที่เพิ่มขึ้น

VRProService Training#5

อบรม MikroTik MTCNA พร้อมสอบ Certified ให้กับผู้ประกอบการนำไปประกอบอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร