22/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

     ลูกค้าไม่สามารถเรียกใช้งานกล้องวงจรปิด จึงเรียกใช้บริการ MA จากทางเราทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจาก ระบบอินเตอร์เน็ตหลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ได้ส่งมอบงานให้กับทางลูกค้าใช้งานได้ตามปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService