28/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานติดตั้ง กล้องวงจรปิด เพิ่มเติม 1 จุด

 

 

 

 

 

งานติดตั้ง กล้องวงจรปิด เพิ่มเติม 1 จุด

 

         ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้อวงจรปิดเพิ่มเติมภายในบ้าน ทีมงาน VRProService จึงได้เข้าทำการสำรวจพร้อมทำการติดตั้งกล้องวงจรปปิด โดยเลือกใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService