[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Notebook พร้อม Setup ระบบ

[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Notebook พร้อม Setup ระบบ

Kittisak 07/06/2019 0
อัพเดทอุปกรณ์ Notebook พร้อม Setup ระบบ    อัพเดทอุปกรณ์ Notebook พร้อม Setup ระบบ         ลูกค้าต้องการให้ทางทีมงานอัพเดทอุปกรณ์ Notebook ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพร้อมอัพเดทอุ...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

[Solutions] On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

Kittisak 06/06/2019 0
On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน    On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน         ลูกค้าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในได้ทีมงานทีมงานจึงได้เข้าทำการ On-Site Service พบปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอุปกรณ์ภายใน ทีมงานจึงแก้ไขพร้อมทั้งทำการอัพเดทระบบเพื่อ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

Kittisak 05/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ     แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ         ลูกค้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าได้ ทีมงานจึงได้เข้าตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเสื่อม ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขพร้อม...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Printer สำหรับพิมพ์เอกสารภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Printer สำหรับพิมพ์เอกสารภายในออฟฟิศ

Kittisak 05/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ Printer สำหรับพิมพ์เอกสารภายในออฟฟิศ      แก้ไขอุปกรณ์ Printer สำหรับพิมพ์เอกสารภายในออฟฟิศ         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Printer ได้เนื่องจากตัวเครื่องมีปัญหาในการดึงกระดาษทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ให้พร้อม...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point

Kittisak 04/06/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point     ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point         ลูกค้าต้องการใช้งานอุปกรณ์ Computer ชุดใหม่พร้อมกับต้องการใช้งาน WiFi ในพื้นที่ด้วยทีมงานจึงได้ทำการจัด Set Computer พร้อมกับชุด Access Point ประสิทธิภาพสูงให้ก...
อ่านต่อ
[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

Kittisak 04/06/2019 0
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ     เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ตู้สาขาภายในได้ ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพ พร้อมกับ Setup ระบบให้กับทางลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่...
อ่านต่อ