[Solutions] ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด

[Solutions] ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด

Kittisak 22/07/2019 0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด     ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด         ลูกค้ามีความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้าน จำนวน 5 จุด เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินภายในบ้าน โดยสามารถเรียกใช้งานภาพผ่านระบบ Internet ได้ทั...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุดภายในบ้าน

[Solutions] ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุดภายในบ้าน

Kittisak 13/07/2019 0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุดภายในบ้าน     ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุดภายในบ้าน         ลูกค้าต้องการติดอุปกรณ์ CCTV ภายในบ้านเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในเวลาที่ไม่ได้อยู่บ้าน ทีมงานจึงตรวจสอบหน้างานพร้อมทำการติดตั้งทั้งหมดจำนวน 6 จุดให้กับทางลูกค...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้ง & ปรับปรุง CCTV ภายในร้านค้า 16 จุด

[Solutions] ติดตั้ง & ปรับปรุง CCTV ภายในร้านค้า 16 จุด

Kittisak 11/07/2019 0
ติดตั้ง & ปรับปรุง CCTV ภายในร้านค้า 16 จุด     ติดตั้ง & ปรับปรุง CCTV ภายในร้านค้า 16 จุด         ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมภายในร้าน จำนวน 8 จุด พร้อมกับต้อการย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดชุดเดิม จำนวน 8 จุด ทีมงานจึงทำการติดตั้งและแก้...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

Kittisak 09/07/2019 0
On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า     On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ CCTV & สำรองไฟฟ้าได้ โดยตัวอุปกรณ์มีเสียงร้องเตือนตลอดเวลา ทีมงานจึงได้เ...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด

[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด

Kittisak 04/07/2019 0
On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด     On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา ทีมงานจึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์ CCTV ชำรุด จึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน

Kittisak 04/07/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน     แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา ทีมงานจึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์ CCTV ชำรุด จึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ ขอบ...
อ่านต่อ