[Solutions] ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล

[Solutions] ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล

26/01/2019 0
ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล     ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล         ลูกค้ามีความต้องการเก็บไฟล์ข้อมูลภายในออฟฟิศเนื่องจาก โดยสามารถทำการเข้าถึงได้ง่ายพร้อมกับ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานผู้ใช้งานได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขข้อ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบปริ้นเตอร์ & ดูแลระบบภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขระบบปริ้นเตอร์ & ดูแลระบบภายในออฟฟิศ

21/01/2019 0
แก้ไขระบบปริ้นเตอร์ & ดูแลระบบภายในออฟฟิศ     แก้ไขระบบปริ้นเตอร์ & ดูแลระบบภายในออฟฟิศ         ลูกค้ามีปัญหาการใช้งานระบบภายในออฟฟิศ พร้อมกับระบบปริ้นเตอร์ ทีมงานจึงเข้าทำการตรวจสอบระบบ พบปัญหาการใช้งานเกิดขึ้นไดร์เวอร์ไม่สมบูรณ์จึงทำการแก้ไขให้ระบบ...
อ่านต่อ