[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

04/06/2019 0
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ     เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ตู้สาขาภายในได้ ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพ พร้อมกับ Setup ระบบให้กับทางลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่...
อ่านต่อ
[Solutions] Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น

[Solutions] Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น

25/05/2019 0
Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น      Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service โดยทางลูกค้าต้องการให้ทำการเพิ่มเบอร์ตู้สาขาภายในเนื่องจากทางลูกค้ามีการขยายสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้นโดยทีมงานได้ทำการติดตั้ง พร้อมก...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน

[Solutions] แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน

12/05/2019 0
แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน     แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานตู้สาขาภายในได้ ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุเกิดจากสายสัญญาณภายนอกชำรุด ก่อนแจ้งสาเหตุให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบงาน ขอบคุณลูกค้า...
อ่านต่อ