[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

Kittisak 05/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ     แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ         ลูกค้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าได้ ทีมงานจึงได้เข้าตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเสื่อม ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขพร้อม...
อ่านต่อ
[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

[Solutions] เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ

Kittisak 04/06/2019 0
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ     เปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้สาขาภายในออฟฟิศ         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ตู้สาขาภายในได้ ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพ พร้อมกับ Setup ระบบให้กับทางลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

Kittisak 03/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท     แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer ได้ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาเกิดจากตัวอุปกรณ์ Power supply ชำรุดจึงได้ทำการแก้ไขพร้อมทำการทดสอบการใช้งาน Internet ให้กับทางลู...
อ่านต่อ
[Solutions] เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

[Solutions] เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

Kittisak 03/06/2019 0
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่     เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในบริษัทได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น พบสาเหตุมาจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าของลูกค้าชุดรุด ทีมงานจึงทำาการแก้ไขให้สามารถกับมา...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า

[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า

Kittisak 31/05/2019 0
On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า    On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า         ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน WiFi ภายในหมู่บ้านได้จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราโดยทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์สำรองไฟชำรุด จึงได้ทำกา...
อ่านต่อ
[Solutions] Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น

[Solutions] Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น

Kittisak 25/05/2019 0
Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น      Setup ระบบตู้สาขาภายในออฟฟิศ 3 ชั้น         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service โดยทางลูกค้าต้องการให้ทำการเพิ่มเบอร์ตู้สาขาภายในเนื่องจากทางลูกค้ามีการขยายสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้นโดยทีมงานได้ทำการติดตั้ง พร้อมก...
อ่านต่อ