[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

Kittisak 24/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ         งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา โดยทีมงานเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VR...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

Kittisak 23/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ     แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการแก้ไขระบบภายในของออฟฟิศ ทีมงานได้เข้าทำการแก้ไข พร้อมทำการ Setup ระบบภายในเช่น Computer, Printer, Fax, ให้พร้อมใช้งานก่อนส่งงานให้กับลูกค้า ขอบคุ...
อ่านต่อ
[Solutions] งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

Kittisak 22/04/2019 0
งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ      งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ       งานแก้ไขระบบ Printer & Network เนื่องจากไม่สามารถใช้งานลูกค้าจึงเรียกใช้บริการ MA จากทางเราทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอบคุณลูกค้าท...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

Kittisak 22/04/2019 0
แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน      แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เป็นการด่วนเนื่องจาก WiFi ภายในหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ปัญหาที่พ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

[Solutions] แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

Kittisak 18/04/2019 0
แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร     แก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานกล้อง CCTV ภายในร้านอาหารได้ จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดังปกติ ขอบคุ...
อ่านต่อ
[Solutions] MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา

[Solutions] MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา

Kittisak 18/04/2019 0
MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา     MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ตามระยะเวลา         ทีมงานเข้าทำการ MA อุปกรณ์ Computer & NAS ตามระยะเวลาโดยทำตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ พร้อมกับแนะนำการใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น...
อ่านต่อ