[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

Kittisak 10/04/2019 0
งาน MA Computer & บริการ On Site Service      งาน MA Computer & บริการ On Site Service         ลูกค้าต้องการให้ทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด และลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นภายในเครื่องเพื่อให้ตัวเครื่องทำงานไ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

Kittisak 05/04/2019 0
งาน MA Computer & บริการ On Site Service      งาน MA Computer & บริการ On Site Service         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากอุปกรณ์ Power supply ชำรุดทีมงานจึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่พร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานหลังจากเป...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ

Kittisak 05/04/2019 0
  งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ      งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบ fax ได้ จึงได้ทำการตรวจสอบระบบพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสายสัญญาณเกิดการชำรุดจึงทำการเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่พร้อมกับเข้าหัวสายสัญญาณ ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

Kittisak 04/04/2019 0
งาน MA Computer & บริการ On Site Service      งาน MA Computer & บริการ On Site Service         ลูกค้าต้องการใช้งานปริ้นเตอร์พร้อมกับสามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีมงานได้ทำการติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ พร้อมกับทำการแชร์ไฟล์ให้สามารถใช้งา...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Computer & On Site Service

[Solutions] งาน MA ระบบ Computer & On Site Service

Kittisak 03/04/2019 0
งาน MA ระบบ Computer & On Site Service      งาน MA ระบบ Computer & On Site Service         ลูกค้าต้องการใช้งานปริ้นเตอร์ในการปริ้นเอกสาร พร้อมทั้งต้องการให้จัดการโปรแกรมภายในเครื่องที่ไม่ได้ใช้ ทีมงานได้ทำการลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์พร้อมทั้งลบโปรแกรมที่...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Computer ภายในบริษัท

[Solutions] งาน MA ระบบ Computer ภายในบริษัท

Kittisak 03/04/2019 0
งาน MA ระบบ Computer ภายในบริษัท      งาน MA ระบบ Computer ภายในบริษัท         ลูกค้าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมทำความสะอาดภายในเครื่อง เนื่องจากฝุ่นละอองเยอะ พร้อมลบโปรแกรมในเครื่องที่ไม่ได้ใช้งาน ก่อนส่งมอ...
อ่านต่อ