[Solutions] เติมหมึกให้กับอุปกรณ์ปริ้นเตอร์จำนวน 4 สี

[Solutions] เติมหมึกให้กับอุปกรณ์ปริ้นเตอร์จำนวน 4 สี

Kittisak 18/05/2019 0
เติมหมึกให้กับอุปกรณ์ปริ้นเตอร์จำนวน 4 สี    เติมหมึกให้กับอุปกรณ์ปริ้นเตอร์จำนวน 4 สี         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ ทีมงานจึงได้เข้าการตรวจสอบพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับทางลูกค้าเรียบร้อย พร้อมทำ...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้ง ระบบเครื่องขยายเสียง ภายในภัตคาร

[Solutions] ติดตั้ง ระบบเครื่องขยายเสียง ภายในภัตคาร

Kittisak 31/03/2019 0
ติดตั้ง ระบบเครื่องขยายเสียง ภายในภัตคาร     ติดตั้ง ระบบเครื่องขยายเสียง ภายในภัตคาร          ลูกค้ามีความต้องการให้ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องอาหารโดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบ พร้อมกับทำการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ที่สาม...
อ่านต่อ