[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด

[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด

Kittisak 27/05/2019 0
อัพเดทอุปกรณ์ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด      อัพเดทอุปกรณ์ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด         ลูกค้าต้องการให้ทางทีมงานทำการอัพเดทกล้องวงจรปิดจำนวน 2 จุดภายในออฟฟิศเนื่องจากต้องการความชัดเจนในการเรียกใช้งานภาพผ่านระบบออนไลน์ทีมงานจึงได้ทำการอัพเดท พร้...
อ่านต่อ
[Solutions] ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่

[Solutions] ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่

Kittisak 15/05/2019 0
ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่     ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service โดยมีความต้องการให้ทีมงานอัพเดทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบริษัทใหม่ พร้อมกับทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน พร้อ...
อ่านต่อ