[Trick] การตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi เบื้องต้นที่ควรรู้

[Trick] การตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi เบื้องต้นที่ควรรู้

01/09/2024 0
การตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi เบื้องต้นที่ควรรู้ในเมนู Service          วันนี้ทีมงาน VRProService มีวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi เบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนการนำไปใช้งาน โดยวันนี้เรานำส่วนการตั้งค่าในเมนู Service พร้อมทั้งอธิบายแต่ละหัวข้อว่าสามารถนำไปใช้ง...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ โปรเจคเตอร์ & จอมอนิเตอร์

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ โปรเจคเตอร์ & จอมอนิเตอร์

22/05/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ โปรเจคเตอร์ & จอมอนิเตอร์     ติดตั้งอุปกรณ์ โปรเจคเตอร์ & จอมอนิเตอร์         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการติดตั้งจอมอนิเตอร์ พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ เพื่อใช้สำหรับงานประชุมแนะการนำเสนอภายในออฟฟิศ โดยทีมงานได้ทดสอบก่อนส่งม...
อ่านต่อ
[Solutions] MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน

[Solutions] MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน

21/05/2019 0
MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน     MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน         ทีมงานเข้าทำการ MA อุปกรณ์ภายในออฟฟิศของลูกค้าตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของอุปกรณ์ Computer และ อุปกรณ์ Network เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานอีกทั้งเป็น...
อ่านต่อ
[Solutions] เปลี่ยนอุปกรณ์ HDD สำหรับเครื่อง DVR

[Solutions] เปลี่ยนอุปกรณ์ HDD สำหรับเครื่อง DVR

20/05/2019 0
เปลี่ยนอุปกรณ์ HDD สำหรับเครื่อง DVR     เปลี่ยนอุปกรณ์ HDD สำหรับเครื่อง DVR         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานการเรียกดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้ทีมงานจึงได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบปัญหาเกิดจาก HDD ไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้ทำการเปลี่ยน HDD ชุดใหม่ให้ก...
อ่านต่อ
[Solutions] รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่

[Solutions] รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่

18/05/2019 0
รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่      รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่         ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ CCTV & Network ภายในออฟฟิศ เพื่อไปติดตั้งยังออฟฟิศใหม่ ทีมงานจึงได้ทำการเข้ารื้อระบบพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ให้...
อ่านต่อ
[Solutions] ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่

[Solutions] ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่

15/05/2019 0
ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่     ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ & อัพเดทอุปกรณ์ใหม่         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service โดยมีความต้องการให้ทีมงานอัพเดทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบริษัทใหม่ พร้อมกับทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน พร้อ...
อ่านต่อ