[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

05/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ     แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ         ลูกค้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าได้ ทีมงานจึงได้เข้าตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเสื่อม ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขพร้อม...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า

[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า

31/05/2019 0
On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า    On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า         ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน WiFi ภายในหมู่บ้านได้จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราโดยทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์สำรองไฟชำรุด จึงได้ทำกา...
อ่านต่อ
[Solutions] รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่

[Solutions] รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่

18/05/2019 0
รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่      รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่         ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ CCTV & Network ภายในออฟฟิศ เพื่อไปติดตั้งยังออฟฟิศใหม่ ทีมงานจึงได้ทำการเข้ารื้อระบบพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ให้...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน

[Solutions] แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน

12/05/2019 0
แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน     แก้ไขตู้สาขาภายใน & เบอร์โทรศัพท์ภายใน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานตู้สาขาภายในได้ ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุเกิดจากสายสัญญาณภายนอกชำรุด ก่อนแจ้งสาเหตุให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบงาน ขอบคุณลูกค้า...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV 8 CH

[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV 8 CH

12/05/2019 0
On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV 8 CH     On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV 8 CH         ลูกค้าแจ้งปัญหาอุปกรณ์ CCTV ไม่สามารถทำการเรียกดูภาพได้พร้อมกับมีเสียงเตือนตลอดเวลา ทีมงานได้เข้าการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจากแหล่งจ่ายไฟชำรุด หลังจากนั้นได้ทำการ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ LAN ภายในออฟฟิศที่ชำรุด

[Solutions] แก้ไขระบบ LAN ภายในออฟฟิศที่ชำรุด

06/05/2019 0
แก้ไขระบบ LAN ภายในออฟฟิศที่ชำรุด     แก้ไขระบบ LAN ภายในออฟฟิศที่ชำรุด         ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกออฟฟิศพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ WiFi เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสื่อสารแบบไร้สายได้ด้วย ทีมงานจึงเข้าทำการ...
อ่านต่อ