[Solutions] On-Site Service กู้คืนค่า Config MikroTik

[Solutions] On-Site Service กู้คืนค่า Config MikroTik

Kittisak 03/09/2019 0
On-Site Service กู้คืนค่า Config MikroTik     td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}On-Site Service กู้คืนค่า Config MikroTik         ลูกค้าเรียกใช้บริการจากทางเรา เนื่องจากระบบ Network ภายในบริษัททีมงานจึงได้เข้าไปทำการแก้ไขร...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ

Kittisak 23/06/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ     ติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ ใหม่เพื่อรองรับการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภาย...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ

Kittisak 05/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ     แก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชำรุดภายในออฟฟิศ         ลูกค้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าได้ ทีมงานจึงได้เข้าตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากตัวแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเสื่อม ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขพร้อม...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar Cell

[Solutions] ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar Cell

Kittisak 26/04/2019 0
ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar Cell    ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar Cell         ลูกค้ามีความต้องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบ Solar Cell พร้อมกับระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ให้กับทางลูกค้าพร้อมแนะนำวิธีการใช้งา...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้ง เต้ารับไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ภายในออฟฟิศ

[Solutions] ติดตั้ง เต้ารับไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ภายในออฟฟิศ

Kittisak 02/04/2019 0
ติดตั้ง เต้ารับไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ภายในออฟฟิศ      ติดตั้ง เต้ารับไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ภายในออฟฟิศ         ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า เพิ่มเติมทีมงานได้ตรวจสอบเบื้องต้นต้องใช้ทั้งหมด 2 ชุดพร้อมทำการติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ CCTV & แก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้า

[Solutions] งาน MA ระบบ CCTV & แก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้า

Kittisak 29/03/2019 0
งาน MA ระบบ CCTV & แก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้า      งาน MA ระบบ CCTV & แก้ไขระบบจ่ายไฟฟ้า            ลูกค้าไม่สามารถเข้าดูกล้องวงจรปิดบางตัวได้ ทีมงานจึงทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบสาเหตุเนื่องจาก Power Supply ชำรุด จึงไม่สามารถใช้งานได้ จึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Po...
อ่านต่อ