[Solutions] ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล

[Solutions] ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล

26/01/2019 0
ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล     ติดตั้งระบบ NAS สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล         ลูกค้ามีความต้องการเก็บไฟล์ข้อมูลภายในออฟฟิศเนื่องจาก โดยสามารถทำการเข้าถึงได้ง่ายพร้อมกับ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานผู้ใช้งานได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขข้อ...
อ่านต่อ