[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว

23/06/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว      ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว         ลูกค้าต้องการใช้งาน Internet ภายในบ้านความเร็วสูงพร้อมทั้งต้องการใช้งานได้ครอบคลุมทุกจุด ทีมงานจึงได้ออกแบบจุดติดตั้งพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ทั้...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point

04/06/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point     ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point         ลูกค้าต้องการใช้งานอุปกรณ์ Computer ชุดใหม่พร้อมกับต้องการใช้งาน WiFi ในพื้นที่ด้วยทีมงานจึงได้ทำการจัด Set Computer พร้อมกับชุด Access Point ประสิทธิภาพสูงให้ก...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

[Solutions] ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

01/05/2019 0
ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท      ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพิ่มเติมจำนวน 2 จุดภายในบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน ทีมงานได้เข้าทำการติดตั้ง...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว

23/04/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว     ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว         งานติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว ลูกค้ามีความต้องการใช้งาน WiFi ภายในออฟฟิศทั้งหมด 3 ชั้น ทีมงานจึงได้ออกแบบ และกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร

[Solutions] แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร

17/04/2019 0
แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร     แก้ไขระบบ Access Point ภายในภัตคาร         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Access Point ภายในภัตคารอาหารได้ จึงได้ให้ทีมงาน VRProService เข้าทำการแก้ไข ทีมงานทำการแก้ไขให้กับทางลูกค้าพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นหลัง...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งระบบ Access Point ภายในออฟฟิศ

[Solutions] ติดตั้งระบบ Access Point ภายในออฟฟิศ

20/03/2019 0
ติดตั้งระบบ Access Point ภายในออฟฟิศ      ติดตั้งระบบ Access Point ภายในออฟฟิศ          ลูกค้าต้องการให้ติดตั้งระบบไวไฟในออฟฟิศให้สามารใช้งานได้ทั่วถึง ทีมงานจึงสำรวจจุดติดตั้งและทำการประเมิน โดยเสนอจุดติดตั้งทั้งหมด 4 จุด เพื่อตอบสนองความต้องการของล...
อ่านต่อ