[Solutions] MA ระบบ Computer & สอนการใช้งานเบื้องต้น

[Solutions] MA ระบบ Computer & สอนการใช้งานเบื้องต้น

23/02/2019 0
MA ระบบ Computer & สอนการใช้งานเบื้องต้น    MA ระบบ Computer & สอนการใช้งานเบื้องต้น         ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางทีมงานเรา โดยเบื้องต้นทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบระบบ Computer พบปัญหาเบื้องต้นเกิดจากฝุ่นละอองภายในตัวเครื่องมีปริมาณมากเนื่องจา...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบก่อนใช้งาน

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบก่อนใช้งาน

21/02/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบก่อนใช้งาน    ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบก่อนใช้งาน         ลูกค้าต้องการให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ Computer พร้อมให้ทำการ Setup ระบบก่อนใช้งานจริง ทีมงานได้เข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทางลูกค้าจัดเตรียมไว้พร้อม...
อ่านต่อ
[Solutions] MA ระบบ Computer & ระบบโทรศัพท์ภายใน

[Solutions] MA ระบบ Computer & ระบบโทรศัพท์ภายใน

19/02/2019 0
MA ระบบ Computer & ระบบโทรศัพท์ภายใน    MA ระบบ Computer & ระบบโทรศัพท์ภายใน         ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการแก้ไขระบบ Computer & โทรศัพท์ เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมงานจึงทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจากตัวอุปกรณ์บางตัวชำรุด จึงทำกา...
อ่านต่อ
[Solutions] MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

[Solutions] MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

18/02/2019 0
MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน     MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางเราโดยอุปกรณ์ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งาน ทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจากฝุ่นที่อยู่ภายในเครื่อง Computer ม...
อ่านต่อ
[Solutions] MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน

[Solutions] MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน

15/02/2019 0
    MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน     MA ระบบ Computer เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน         งาน MA ระบบเป็นอีกบริการที่ทางลูกค้าเลือกใช้บริการจากทางเรา โดยทีมงานจะทำการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ รวมถึงการแนะนำการอัพเดทตัว...
อ่านต่อ
[Solutions] Maintenance ระบบ Computer & NAS

[Solutions] Maintenance ระบบ Computer & NAS

03/01/2019 0
Maintenance ระบบ Computer & NAS      Maintenance ระบบ Computer & NAS วันที่ 3 มกราคม 2562         VRProService สาขาภูเก็ต ได้เข้ามา Maintenance ระบบ Computer โดยตั้งค่าให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่เป็นชาวจีน พร้อมทั้งดูแล Computer ทุกเครื่องภายในของลูกค้...
อ่านต่อ