[Solutions] งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

27/03/2019 0
งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ      งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์+ปริ้นเตอร์ภายใน ทีมงานได้ทำการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ups แบตเตอรี่เสื่อมจึงทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่รวมถึงดูเครื่องปริ้นเตอร...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA Computer & Printer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA Computer & Printer ภายในออฟฟิศ

26/03/2019 0
งาน MA Computer & Printer ภายในออฟฟิศ      งาน MA Computer & Printer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าทำการปริ้นเอกสารแล้วตัวอักษรไม่ชัดเจน ทีมงานได้ทำการตรวจสอบพบปัญหาว่าเนื่องจากหัวพิมพ์มีปัญหาจึงได้ทำการทำความสะอาดหัวพิมพ์หลังจากนั้นก็สามารถใช้งานได้ชัดเ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบภายใน Computer & Printer

[Solutions] งาน MA ระบบภายใน Computer & Printer

20/03/2019 0
งาน MA ระบบภายใน Computer & Printer    งาน MA ระบบภายใน Computer & Printer         ลูกค้ามีความต้องการใช้งานปริ้นเตอร์ทีมงานจึงทำการตรวจสอบพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ จึงทำการติดตั้งไดร์เวอร์พร้อมทำการทดสอบพิมพ์เอกสารผ่านเครื่อ...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้ง Computer & Setup ระบบภายในออฟฟิศ

[Solutions] ติดตั้ง Computer & Setup ระบบภายในออฟฟิศ

19/03/2019 0
  ติดตั้ง Computer & Setup ระบบภายในออฟฟิศ    ติดตั้ง Computer & Setup ระบบภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้ทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมทั้งเซ็ตอัพระบบให้สามารถแชร์ไฟล์ พร้อมทั้งแชร์ปริ้นเตอร์ ทีมงานจึงทำการตั้งค่าระบบแชร์ไฟล์พร้อมกับแชร์ปริ้น...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

[Solutions] งาน MA Computer & บริการ On Site Service

15/03/2019 0
งาน MA Computer & บริการ On Site Service    งาน MA Computer & บริการ On Site Service         ลูกค้าบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานแล้วหน้าจอไม่มีภาพ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบพร้อมแก้ไข เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีฝุ่นอยู่จำนวนมากจึงทำความสะอาดอุปกรณ์...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ & บริการ Service On Site

[Solutions] งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ & บริการ Service On Site

15/03/2019 0
งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ & บริการ Service On Site    งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ & บริการ Service On Site         ลูกค้าบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการดับบ่อยทีมงานจึงทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยน power supplyพร้อมทั้ง ssd พร้อมทดสอบการใช้งานก่อนส่งม...
อ่านต่อ