[Event] งาน Draft ตัวนักเตะของ Game FiFa Online 3

[Event] งาน Draft ตัวนักเตะของ Game FiFa Online 3

20/04/2018 0
งาน Draft ตัวนักเตะของ Game FiFa Online 3     งาน Draft ตัวนักเตะของ Game FiFa Online 3 วันที่ 20 เมษายน 2561       ผลงานจากเรา VRProService ในการติดตั้งและดูแลระบบ Internet ในงาน งานนี้เราอยู่กันที่ Bitec บางนา เป็นส่วนหนึ่งของงาน Game ระดับประเทศ ใ...
อ่านต่อ