[Trick] ปรับแต่งหน้า Login Hotspot MikroTik ด้วย HTML

[Trick] ปรับแต่งหน้า Login Hotspot MikroTik ด้วย HTML

07/09/2024 0
การปรับแต่งหน้า Login Hotspot MikroTik ด้วย HTML          โดยปกติเวลาทำการสร้าง Hotspot ขึ้นมาบนอุปกรณ์ MikroTik แล้วเบื้องต้นอุปกรณ์จะมีหน้า Login มาให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เราสามารถทำการแก้ไขหน้า Login Hotspot ได้โดยการใช้วิธีการแก้ไขโดย HTML ในกา...
อ่านต่อ