[Solutions] On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

[Solutions] On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน

06/06/2019 0
On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน    On-Site Service แก้ระบบ Network ภายใน         ลูกค้าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในได้ทีมงานทีมงานจึงได้เข้าทำการ On-Site Service พบปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอุปกรณ์ภายใน ทีมงานจึงแก้ไขพร้อมทั้งทำการอัพเดทระบบเพื่อ...
อ่านต่อ
[Solutions] MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน

[Solutions] MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน

21/05/2019 0
MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน     MA อุปกรณ์ Computer & อุปกรณ์ Network ภายใน         ทีมงานเข้าทำการ MA อุปกรณ์ภายในออฟฟิศของลูกค้าตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของอุปกรณ์ Computer และ อุปกรณ์ Network เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานอีกทั้งเป็น...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร

13/05/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร      ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร         ลูกค้าต้องการใช้งานระบบ LAN ภายในแต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอุปกรณ์  Switch ตัวเก่าเต็มทีมงานจึงเข้าทำการติดตั้งโดยเพิ่ม Switch ตัวใหม่ให้กับทางลูกค้าพร้อมเ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน

25/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน.     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากไม่สามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือได้ ทีมงานจึงเข้าทำาการตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งาน โดยหลังจากแก้ไขเสร...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

24/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ         งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา โดยทีมงานเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VR...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

17/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน     แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer & WiFi ภายในออฟฟิศได้ จึงได้เรียกใช้บริการจากทาง VRProService ทีมงานได้เข้าตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์...
อ่านต่อ