[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร

Kittisak 13/05/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร      ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร         ลูกค้าต้องการใช้งานระบบ LAN ภายในแต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอุปกรณ์  Switch ตัวเก่าเต็มทีมงานจึงเข้าทำการติดตั้งโดยเพิ่ม Switch ตัวใหม่ให้กับทางลูกค้าพร้อมเ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน

Kittisak 25/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน.     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากไม่สามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือได้ ทีมงานจึงเข้าทำาการตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งาน โดยหลังจากแก้ไขเสร...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

Kittisak 24/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ         งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา โดยทีมงานเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VR...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน

Kittisak 17/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน     แก้ไขระบบ Computer & ระบบ Network ภายใน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer & WiFi ภายในออฟฟิศได้ จึงได้เรียกใช้บริการจากทาง VRProService ทีมงานได้เข้าตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ

[Solutions] แก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ

Kittisak 04/01/2019 0
งานแก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ      แก้ไขระบบ Network & ระบบสำรองไฟ         ลูกค้าต้องการให้แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าขัดคล่องแล้วอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์สำรองไฟแบตเตอรี่เสื่อม จึงทำการเปลี่ยน...
อ่านต่อ
[Event] ติดตั้ง วางระบบ Extreme Games 2018

[Event] ติดตั้ง วางระบบ Extreme Games 2018

Kittisak 18/04/2018 0
ติดตั้ง วางระบบ Extreme Games 2018     Extreme Games 2018 วันที่ 18 เมษายน 2561         เป็นอีกหนึ่งงาน ที่ทีมงานของเราอยู่เบื้องหลังในการทำงาน ดูแลระบบ Internet Load balance , Network monitoring สำหรับ game , streaming และ booth ต่างๆในงาน เพื่อให้ร...
อ่านต่อ