[Event] ติดตั้ง วางระบบ Thailand Game Show Big Festival 2017

[Event] ติดตั้ง วางระบบ Thailand Game Show Big Festival 2017

Kittisak 03/11/2017 0
ติดตั้ง วางระบบ Thailand Game Show Big Festival 2017     Thailand Game Show Big Festival 2017 วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560         ขอบคุณ Thailand E-Sports ที่ไว้วางใจในการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงรองรับระบบแบบ Gigabit เพื่อการใช้งานด้านต่...
อ่านต่อ