[Trick] การใช้งาน The Dude กับอุปกรณ์ MikroTik เบื้องต้น

[Trick] การใช้งาน The Dude กับอุปกรณ์ MikroTik เบื้องต้น

Kittisak 15/04/2019 0
การใช้งาน The Dude กับอุปกรณ์ MikroTik เบื้องต้น          วันนี้ทีมงานมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับ Monitoring อุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม Dude หรือ The Dude ใช้สำหรับ Monitor อุปกรณ์ MikroTik หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คต่าง ๆ ได้โดยที่พิเศษคือ สามารถทำ...
อ่านต่อ