[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว

23/06/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว      ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 5 ตัว         ลูกค้าต้องการใช้งาน Internet ภายในบ้านความเร็วสูงพร้อมทั้งต้องการใช้งานได้ครอบคลุมทุกจุด ทีมงานจึงได้ออกแบบจุดติดตั้งพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ทั้...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว

23/04/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว     ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว         งานติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว ลูกค้ามีความต้องการใช้งาน WiFi ภายในออฟฟิศทั้งหมด 3 ชั้น ทีมงานจึงได้ออกแบบ และกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ...
อ่านต่อ