26/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานย้ายจุดติดตั้ง CCTV ภายในร้านอาหาร

 

 

 

 

งานย้ายจุดติดตั้ง CCTV ภายในร้านอาหาร

 

        ลูกค้าต้องการให้ทีมงานทำการย้ายจุดติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 8 จุดเพื่อให้สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยภายร้านค้าเนื่องจากทางร้านมีการขยายจุดบริการชำระเงินเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า ทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งพร้อมทั้ง Setup ให้พร้อมสำหรับใช้งาน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService


นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService