แสดง:
เรียงโดย:

MikroTik รุ่น CCR1009-7G-1C-1S+(Plus) ซีพียู 9 cores x 1.2 GHz แรม 2GB รองรับ SFP 10G พร้อมชุด Power supple แบบ Dual

CCR1009-7G-1C-1S+ มี 7 พอร์ท Gigabit 10/100/1000 พอร์ท และ SFP+ 10GB 1พอร์ท มาพร้อมกับ Power backup..

18,890.85 บาท ไม่รวมภาษี: 17,655.00 บาท