29/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานรื้อถอน สายเคบิล ที่ไม่ได้ใช้งาน

 

 

 

งานรื้อถอน สายเคบิล ที่ไม่ได้ใช้งาน

 

        ลูกค้าต้องการให้ทำการรื้อระบบสายเคเบิ้ลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากต้องการพื้นที่ใช้สอยในส่วนที่เคเบิ้ลติดตั้งอยู่ ทางทีมงานจึงเข้าทำการรื้อระบบสายเคเบิ้ลที่ไม่ได้ใช้ออก ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService