25/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานแก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

 

 

 

งานแก้ไขระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

        ลูกค้ามีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานการเรียกดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้ ทีมงานทำการตรวจสอบพบว่ารหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบไม่ถูกต้องทีมงานได้ทำการบันทึกรหัสผ่านของลูกค้าไว้ในกรณีฉุกเฉิน จึงทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService