23/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานแก้ไขระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

 

 

งานแก้ไขระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

        งานแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าเนื่องจากทางลูกค้าแจ้งมาว่าไม่สามารถทำการเรียกดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบมือถือได้ทีมงานได้ทำการตรวจสอบพบสาเหตุเป็นที่อุปกรณ์ Router แจก IP Address ให้กับอุปกรณ์ใช้งานได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ก่อนส่งงานทีมงานได้อธิบายการใช้งาน การเรียกดูกล้องผ่านมือถือให้กับลูกค้าอย่างละเอียด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService