22/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

 

      งานแก้ไขระบบ Printer & Network เนื่องจากไม่สามารถใช้งานลูกค้าจึงเรียกใช้บริการ MA จากทางเราทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService