09/01/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานฟิวชั่นสไปซ์สาย Fiber Optic ที่เกิดการชำรุด

 

 

 

 

 

งานฟิวชั่นสไปซ์สาย Fiber Optic ที่ชำรุด

 

        ปัญหาของสาย Fiber Optic นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการที่สายขาดชำรุดแตกหัก จากธรรมชาติ หรือ จากฝีมือมนุษย์ โดยทีมงานได้ทำการแก้ไขโดยการตัดสาย Fiber Optic แล้วทำการเชื่อมต่อใหม่โดยวิธีการเชื่อมต่อที่เรียกว่า " ฟิวชั่นสไปซ์ " เพื่อทำให้สาย Fiber Optic เชื่อมต่อติดกันเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลผ่านแสงได้เหมือนปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService