20/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบภายใน Computer & Printer

 

 

 

งาน MA ระบบภายใน Computer & Printer

 

        ลูกค้ามีความต้องการใช้งานปริ้นเตอร์ทีมงานจึงทำการตรวจสอบพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ จึงทำการติดตั้งไดร์เวอร์พร้อมทำการทดสอบพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังปริ้นเตอร์ด้วยระบบ IP Address ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService