12/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 

 

 

 

งาน MA ระบบ กล้องวงจรปิด 4 ตัว

 

        ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการ MA จากทางเราเนื่องจาก อุปกรณ์ CCTV ภายในบ้านไม่สามารถเรียกใช้งานได้ ทีมงานจึงได้เข้าทำการแก้ไขระบบ พบปัญหาเบื่องต้นเกิดจากอุปกรณ์ชำรุด จึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ขอบคุณเลือกค่าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService