15/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ CCTV จำนวน 2 จุด ภายนอกบ้าน

 

 

 

 

งาน MA ระบบ CCTV จำนวน 2 จุด ภายนอกบ้าน

 

         ลูกค้าบอกว่าไม่สามารถเข้าดูกล้องวงจรปิดได้เนื่องจากกล้องมีปัญหา ทีมงานตรวจสอบพบว่ากล้องวงจรปิดเสีย จึงทำการเปลี่ยนกล้องวงจรปิดให้ใหม่พร้อมทั้งทำการปรับมุมมองของกล้องวงจรปิดเพื่อให้คอบคลุมรอบบริเวณบ้านเพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัย

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService