28/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

 งาน MA ระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

 

 

 

งาน MA ระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

       ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA ระบบ CCTV จากทางเราเนื่องจาก ลูกค้าไม่สามารถเรียกใช้งานกล้องวงจรปิดผ่านระบบมือถือได้ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจากสายสัญญาณ ในการส่งผ่านข้อมูลเกิดการชำรุด จึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ ขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService