23/08/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

 

          ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์ CCTV ภายในบ้านไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดปัญหาชำรุดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน พร้อมเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเรียบร้อย ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService