20/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ & บริการ On Site Service

 

 

 

งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ & บริการ On Site Service

 

        ลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ทีมงานจึงทำการตรวจสอบโดยละเอียด เช่น ระบบสำรองไฟฟ้า สายสัญญาณ เครื่องบันทึก กล้องวงจรปิด โดยหลังจากตรวจสอบแล้วก็สรุปข้อมูลให้กับลูกค้าทราบว่าอุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService