03/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Computer ภายในบริษัท

 

 

 

 

 

งาน MA ระบบ Computer ภายในบริษัท

 

        ลูกค้าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พร้อมทำความสะอาดภายในเครื่อง เนื่องจากฝุ่นละอองเยอะ พร้อมลบโปรแกรมในเครื่องที่ไม่ได้ใช้งาน ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าใช้งาน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProServic