15/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ & บริการ Service On Site

 

 

 

งาน MA ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ & บริการ Service On Site

 

        ลูกค้าบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการดับบ่อยทีมงานจึงทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยน power supplyพร้อมทั้ง ssd พร้อมทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบให้ลูกค้านำไปใช้งานต่อ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService