20/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าใช้บริการ MA ระบบจากทางเราเนื่องจากระบบภายในออฟฟิศมีปัญหา ทีมงานได้ทำการตรวจสอบระบบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ชำรุด ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ทีมงานได้ทำการแก้ไขเบื้องต้น และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService