10/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

 

 

 

 

งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์ Computer & ระบบสำรองไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมงานจึงได้เข้าทำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้ออธิบายการปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า และแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าอย่างละเอียด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService