25/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน.

 

 

 

 

งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากไม่สามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือได้ ทีมงานจึงเข้าทำาการตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งาน โดยหลังจากแก้ไขเสร็จได้แนะนำวิธีการใช้งานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService