18/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Printer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

งาน MA ระบบ Printer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทีมงานทำการติดตั้งคอมพิวเตอร+ติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงการสั่งปริ้นเอกสารจากเครื่อมพิวเตอร์ไปยังปริ้นเตอร์ที่ได้กำหนดไว้ ทีมงานตรวจสอบพร้อมทำการติดตั้งตามที่ลูกค้ากำหนดไว้อย่างเรียบร้อย ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService