26/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

 

 

 

 

งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

 

        ทีมงาน VRProService เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ WiFi ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา MA ที่ลูกค้าได้ทำการเลือกใช้บริการ พร้อมทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProServic