11/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA อุปกรณ์ Computer & Printer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

งาน MA อุปกรณ์ Computer & Printer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer & Printer ภายในออฟฟิศได้ ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบปัญหาเกิดจากการใช้งานมากผิดปกติ ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขเบื้องต้นโดยการทำความสะอาด พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService