20/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA อุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

งาน MA อุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าต้องการใช้งานปริ้นเตอร์ และต้องการให้ทดสอบการพิมพ์หลังการตั้งค่าแล้ว ทีมงานจึงทำการติดตั้งไดร์เวอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทำการ เซ็ตอัพระบบให้สามารถใช้งานปริ้นเตอร์ได้ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการทดสอบปริ้นเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService